• Follow us

Hälsa

rss

”Vi måste skapa rutiner för återhämtning” 2019-09-20 09:00:00Helena Berggren är sjuksköterskan som själv gick in väggen och nu arbetar med att hjälpa andra att hantera stress på jo

Integrerad vårdform ska hjälpa unga 2019-09-20 08:20:57Regeringen vill pröva en integrerad vårdform för att stötta unga med komplexa vårdbehov och inleder ett sex år l&arin

”Väldigt inspirerande föreläsning” 2019-09-20 08:14:04Tre forskare listar höjdpunkterna från årets EASD-kongress. 

Betaceller och diabetessjuka tonåringar gör avtryck 2019-09-20 08:03:00En session om betacellers betydelse för uppkomsten av typ 2-diabetes lyfts som en av höjdpunkterna när Margareta Hellgren, specialistl&

”Folkhälsan är elefanten i rummet” 2019-09-20 06:43:00Vikten av folkhälsoinsatser och ytterligare kvitton på att nya diabetespreparat är säkra och effektiva är några av h&o

Den som anser sig frisk kan ofta vara 2019-09-20 05:44:29I debatten reduceras psykisk ohälsa ofta till att endast röra den subjektiva upplevelsen av illabefinnande, och psykiatrins uppgift blir att

Stöd för svensk diabetesenkät 2019-09-20 05:43:00Svensk data stärker bilden av att en ny digital enkät fungerar väl och både fångar hur diabetespatienten mår och vilk

Sahlgrenska utreds av DO efter ”kulturell svimning” 2019-09-20 04:30:40Diskrimineringsombudsmannen utreder sjukhuset för misstänkt diskriminering, skriver Göteborgs-Posten.

Pusselbit om diabetes och kognitiv svikt 2019-09-20 04:29:00Vissa biomarkörer för diabetes kopplas till ökad risk för kognitiv svikt i en svensk studie. Resultaten är en del i att f&oum

Inte mer slidbakterier hos vaginalt födda 2019-09-20 03:45:23Bebisar som föds med kejsarsnitt hade oftare potentiellt sjukdomsframkallande bakterier i sin tarmflora, jämfört med bebisar som fö

Stor entusiasm över hjärtdata på diabeteskongress 2019-09-20 03:08:00Patienter med hjärtsvikt och nedsatt vänsterkammarfunktion får lika god effekt av SGLT2-hämmaren dapagliflozin oavsett om de har

Kvinna nära kvävas – SOS avslutade samtalet 2019-09-20 02:05:41En kvinna i Västerås som fick en svår allergichock höll på att kvävas när SOS Alarm la på luren, skriver V

forskning.se

Forskare avråder från inkomstförsäkring för bönder 2019-09-19 04:00:00Det finns inte tillräckligt starka skäl för att införa EU:s inkomstförsäkring för jordbruket i Sverige, menar forsk

Vissa straff saknar moraliskt berättigande 2019-09-19 02:00:58Kan någon förtjäna att straffas om vi saknar fri vilja? I en filosofisk avhandling från Göteborgs universitet menar forskar

Cancerrisken i gammalt glasbruksområde minskar 2019-09-19 01:45:00Marken runt gamla nedlagda glasbruk är ofta starkt förorenad. Trots detta finns ingen tydlig koppling mellan förekomsten av cancer och

Blodbrist under tidig graviditet kopplad till intellektuell funktionsnedsättning, 2019-09-18 12:00:55Blodbrist tidigt i graviditeten kopplas till en ökad risk för autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning hos barnet. Blodbrist

Färre lymfkörteloperationer vid bröstcancer med nya beräkningsmodeller 2019-09-18 10:01:39Upp till var tredje operation där lymfkörtlar tas bort vid bröstcancer skulle kunna undvikas med bättre beräkningsmodeller so

Hur trygga vi känner oss är kopplat till 2019-09-18 07:52:27Varför upplever vi vissa platser som otrygga – trots att risken för brottslighet där är låg? Berättelsen om en pl

Spelteknik förenklar för maskinförare i skogen 2019-09-18 06:58:34Det pågår ett teknikskifte i skogen. Utvecklingen av snabb datorkraft öppnar för smartare och effektivare styrning av skogsmaski

Göteborgare upplever ökad trygghet 2019-09-18 05:02:52Tryggheten och samhörigheten i Göteborg  har ökat, medan stödet för en linbana över Göta älv har blivit s

Knepen som gör matteuppgifterna lättare 2019-09-18 04:08:39Genom att träna på att hitta olika strategier så ökar elevers problemlösningsförmåga i matematik. Det visar en n

Ett steg på väg mot framtidens kvantdatorer 2019-09-18 02:50:09Majoranapartiklar är en slags halva elektroner. Nu har Uppsalafysiker kommit fram till hur man skilja mellan äkta och falska majoranatillst&

Megastäder orsakar skövling av regnskog 2019-09-18 01:00:00När städer växer försvinner jordbruksmark i närområdet. Istället låter man skogar bli åkermark. Det bi

Datorsimuleringar ger bättre förpackningsdesign 2019-09-18 00:00:00Högre fysisk hållbarhet, och mer lättöppnade. När design av nya livsmedelsförpackningar ska tas fram underlättar d

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not responsible of these news or any information published on this website.